O galeriji

GALERIJA GONG je namenjena prezentaciji in popularizaciji kakovostne mednarodne umetniške produkcije z različnih področij vizualnih umetnosti, predvsem sodobne avtorske fotografije, večmedijskih projektov in arhitekture. Galerijo smo zasnovali kot večnamenski hibridni prostor, ki je hkrati sedež arhitekturnega biroja Kreadom in sodobno razstavišče.


Galerijski program je zaradi obmejne lege galerije koncipiran tako, da spodbuja medkulturni dialog med slovenskimi, italijanskimi in avstrijskimi ustvarjalci. Cilj našega delovanja je pravzaprav povezovanje slovenskega in italijanskega umetnostnega prizorišča ter oblikovanje skupnega kulturnega prostora, saj že samo ime združuje kratici obeh mest (GO – Gorizia, NG – Nova Gorica).


V galeriji redno predstavljamo tako dela znanih, uveljavljenih ustvarjalcev iz širšega slovenskega in mednarodnega prostora kot tudi mladih avtorjev, ki jim pogosto omogočimo pripravo prve odmevnejše samostojne predstavitve. Galerija se povezuje tudi z različnimi javnimi in privatnimi galerijami v Slovenji in tujini ter s tem izpolnjuje pomembno poslanstvo: promocijo slovenskih ustvarjalcev doma in v tujini.


Galeriji Gong je ministrstvo za Kulturo Republike Slovenije oktobra 2022 podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture. Program galerije podpira Mestna občina Nova Gorica.