Vesna Bukovec

In vendar me briga

1. 12. 2020 – 1. 2. 2021

Ali ima umetnost moč, da spreminja svet, odpravlja družbene in socialne nepravičnosti? Iz zgodovine vemo, da je umetnost od nekdaj reflektirala družbenopolitično stvarnost. V dvajsetih letih 20. stoletja so avantgardna gibanja težila tudi h koreniti spremembi družbenega sistema, vendar so se njihovi poskusi vsi po vrsti izjalovili. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da nas družbeno angažirana, provokativna umetniška dela, ki sveta ne olepšujejo, ampak kažejo tudi njegovo temno plat, vznemirjajo in silijo k razmišljanju o realnosti, čeprav nanjo kot posamezniki običajno nimamo vpliva.

Med umetnike, ki se kritično odzivajo na pereče problematike sodobnega časa, sodi tudi Vesna Bukovec. Vizualna umetnica, ki se izraža pretežno z risbo in videom, se je v slovenskem likovnem prostoru v zadnjem desetletju uveljavila z neposredno kritiko družbene in politične realnosti. V svojih vsebinsko zaključenih projektih se ukvarja predvsem s posledicami neoliberalne ideologije, potrošniško naravnano družbo, družbenopolitično realnostjo v slovenski državi, vlogo ženske v sodobni družbi in begunsko krizo.