Vanja Mervič

Tukaj in zdaj / Here & Now

28. 6.–27. 7. 2024

Vanja Mervič je intermedijski umetnik, ki pri svojem delu uporablja različne izrazne medije in orodja. Meni namreč, da ima vsaka ideja specifičen način vizualnega izraza. Njegovi projekti so pogosto participativni in vseskozi tesno povezani z najsodobnejšo tehnologijo. Tematika del pa se najpogosteje navezuje na izzive sodobnega sveta, še posebej problematiko hiperprodukcije in hiperpotrošnje – a ne le materialnih dobrin, ampak tudi informacij, novic, idej in vizualnega. Že vrsto let pravzaprav ustvarja z vsakdanjimi predmeti množične potrošnje, kot sta plastična embalaža in žvečilni gumi, ki je tudi osrednji motiv pričujoče razstave Tukaj in zdaj.

Čigumi je po avtorjevih besedah popolna metafora današnjega časa, zasičenega z instantnimi izdelki za enkratno uporabo, saj ga, ko izgubi okus, samoumevno zavržemo, izpljunemo. Žvečilni gumi obenem zaznamuje površinsko dojemanje sveta, ki je logična posledica neznanske količine medijskih informacij. Po drugi strani pa v delih analizira formalno plat žvečljive snovi. Zanima ga namreč, ali je mogoče tako banalen predmet, kot je čigumi, preoblikovati v estetsko podobo oziroma umetniški artefakt. Osnovni motiv zato predstavi v različnih formalnih kontekstih in s pomočjo visoke tehnologije razkriva tudi njegovo nevidno, mikro strukturo.

Nataša Kovšca