Nataša Segulin

Impresije

26. 9. – 24. 10. 2020

Ustvarjalni opus Nataše Segulin ni obsežen, saj se s fotografijo intenzivno ukvarja šele nekaj let, a je dovolj enovit, da lahko iz fotografskih ciklov izluščimo bistvene značilnosti njenega ustvarjalnega pristopa. Fotografije, ki jih ustvarja na svojih potovanjih, ne prikazujejo znamenitosti, temveč detajle iz stvarnega sveta: strukturo grajenih objektov, razgibano teksturo zemlje, svetlobne odseve na migetavi vodni površini, razsežnost neba … Tudi izbrane motive običajno kadrira tako, da ne omogočajo prostorske umestitve, saj na posnetkih krajine ni obzorja in obratno: na fotografijah neba ni krajine. Podobe so prežete s svojevrstnim mirom in tišino, kar priča, da so odsev avtoričinih občutij, vtisov, razpoloženj, njenega navdušenja nad lepoto sveta.

Tokratni projekt Impresije vključuje posnetke treh različnih sakralnih objektov, ki so premišljeno izbrani izseki njihovih zunanjščin in notranjščin, vendar kraji v motivnem izboru sploh niso pomembni. Avtorica namreč osrednjo vlogo na fotografijah dodeli svetlobnim učinkom, ki na trdni arhitekturni osnovi ustvarjajo množico neopredeljivih, imaginarnih oblik.