Helene Thuemmel

Kje je Tito?
TITO IN SITU

13. 5.–11. 6. 2022

Izhodišče moje raziskave je bilo dejstvo, da je na hribu napisano ime, ki se ne nanaša le na ime nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita, temveč tudi na režim in ideologijo. S TITO označujem istozvočne geoglife v nekdanji Jugoslaviji: „Geoglif je velika oblika, ki je na tleh ustvarjena iz linij, tudi cest ali poti. Nekateri geoglifi merijo več sto metrov. Zaradi svoje velikosti so pogosto vidni le iz zraka.“ Kadar imam v mislih diktatorskega voditelja države Jugoslavije, zapišem Josip Broz ali tovariš Tito. „Josip Broz si je leta 1934 nadel partizansko ime Tito, ko je postal član Komunistične partije Jugoslavije in odšel v politično ilegalo.“ Josip Broz Tito je umrl leta 1980, leta 1992 je prišlo do razpada Socialistične federativne republike Jugoslavije.

Razstava je nastala v sodelovanju s kulturno organizacijo Steirische Kulturinitiative iz Gradca in ob podpori Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana.