Anja Kranjc

Onkraj vidnega

20. 10. - 23. 11. 2023

Primorska kiparka in slikarka Anja Kranjc se je v slovenskem prostoru uveljavila kot ustvarjalka z izrazito ekspresivnim likovnim izrazom, ki temelji na raziskovanju človekove primarne biti, njegovih elementarnih čustev in občutij. V svojih zgodnjih kiparskih stvaritvah se je posvečala predvsem refleksiji o temeljnih bivanjskih vprašanjih in cikličnosti časa/narave. V zadnjem kiparskem ciklu z naslovom Nevidno vidno, ki nastaja od leta 2019, pa vizualizira notranjo naravo človeka, njegovo fizično in duhovno telo hkrati.

Osnovna ideja upodabljanja vmesnih stanj, kjer so meje med snovnim in duhovnim zabrisane, prežema tudi avtoričina slikarska dela iz cikla Utelešenje divjine, ki jih ustvarja vzporedno s kipi od leta 2019. V Galeriji GONG bo predstavila izbor slikarskih in kiparkih del s skupnim naslovom Onkraj vidnega.